Skip to main content

Вход


 


 

Хоризонти

Horizons

Електронен журнал
ISSN: 1314-5169

Документи

Product #1

Тук можете да намерите документи на НИС.

Инструкции

Product #2

Тук можете да намерите инструкции и указания на НИС.

Новини

Актуални новини

Обучение

Актуална информация за обучения

Мероприятия

Актуална информация за мероприятия

Информационен бюлетин, 2022


Бюлетин, май, 2022 г., DOCX файл


Бюлетин, април, 2022 г., DOCX файл


Бюлетин, март, 2022 г., DOCX файл


Бюлетин, февруари, 2022 г., DOCX файл


Бюлетин, януари, 2022 г., DOCX файл


Информационен бюлетин, 2021


Бюлетин, декември, 2021 г., DOCX файл


Бюлетин, ноември, 2021 г., DOCX файл


Бюлетин, октомври, 2021 г., DOCX файл


Бюлетин, септември, 2021 г., DOCX файл


Бюлетин, юли, 2021 г., DOCX файл


Бюлетин, юни, 2021 г., DOCX файл


Бюлетин, май, 2021 г., DOCX файл


Бюлетин, април, 2021 г., DOCX файл


Бюлетин, март, 2021 г., DOCX файл


Бюлетин, февруари, 2021 г., DOCX файл


Бюлетин, януари, 2021 г., DOCX файл


Информационен бюлетин, 2020


Бюлетин, декември, 2020 г., DOCX файл


Бюлетин, ноември, 2020 г., DOCX файл


Бюлетин, октомври, 2020 г., DOCX файл


Бюлетин, септември, 2020 г., DOCX файл


Бюлетин, юни, 2020 г., DOCX файл


Бюлетин, май, 2020 г., DOCX файл


Бюлетин, април, 2020 г., DOCX файл


Бюлетин, март, 2020 г., DOCX файл


Бюлетин, февруари, 2020 г., DOCX файл


Бюлетин, януари, 2020 г., DOCX файл


Информационен бюлетин, 2019


Бюлетин, декември, 2019 г., DOCX файл


Бюлетин, ноември, 2019 г., DOCX файл


Бюлетин, октомври, 2019 г., DOCX файл


Бюлетин, септември, 2019 г., DOCX файл


Бюлетин, юни, 2019 г., DOCX файл


Бюлетин, май, 2019 г., DOCX файл


Бюлетин, април, 2019 г., DOCX файл


Бюлетин, март, 2019 г., DOCX файл


Бюлетин, февруари, 2019 г., DOCX файл


Бюлетин, януари, 2019 г., DOCX файл


Информационен бюлетин, 2018


Бюлетин, декември, 2018 г., DOCX файл


Бюлетин, ноември, 2018 г., DOCX файл


Бюлетин, октомври, 2018 г., DOCX файл


Бюлетин, септември, 2018 г., DOCX файл


Бюлетин, юни, 2018 г., DOCX файл


Бюлетин, май, 2018 г., DOCX файл


Бюлетин, април, 2018 г., DOCX файл


Бюлетин, март, 2018 г., DOCX файл


Бюлетин, февруари, 2018 г., DOCX файл


Бюлетин, януари, 2018 г., DOCX файл


Информационен бюлетин, 2017


Бюлетин, декември, 2017 г., DOCX файл


Бюлетин, ноември, 2017 г., DOCX файл


Бюлетин, октомври, 2017 г., DOCX файл


Бюлетин, септември, 2017 г., DOCX файл


Бюлетин, юни, 2017 г., DOCX файл


Бюлетин, май, 2017 г., DOCX файл


Бюлетин, април, 2017 г., DOCX файл


Бюлетин, март, 2017 г., DOCX файл


Бюлетин, февруари, 2017 г., DOCX файл


Бюлетин, януари, 2017 г., DOCX файл


Информационен бюлетин, 2016


Бюлетин, декември, 2016 г., DOCX файл


Бюлетин, ноември, 2016 г., DOCX файл


Бюлетин, октомври, 2016 г., DOCX файл


Бюлетин, септември, 2016 г., DOCX файл


Бюлетин, юни, 2016 г., DOCX файл


Бюлетин, май, 2016 г., DOCX файл


Бюлетин, април, 2016 г., DOCX файл


Бюлетин, март, 2016 г., DOCX файл


Бюлетин, февруари, 2016 г., DOCX файл


Бюлетин, януари, 2016 г., DOCX файл


Информационен бюлетин, 2015


Бюлетин, декември, 2015 г., DOCX файл


Бюлетин, ноември, 2015 г., DOCX файл


Бюлетин, октомври, 2015 г., DOCX файл


Бюлетин, септември, 2015 г., DOCX файл


Бюлетин, юли, 2015 г., DOCX файл


Бюлетин, юни, 2015 г., DOCX файл


Бюлетин, май, 2015 г., DOCX файл


Бюлетин, април, 2015 г., DOCX файл


Бюлетин, март, 2015 г., DOCX файл


Бюлетин, февруари, 2015 г., DOCX файл


Бюлетин, януари, 2015 г., DOCX файл


Информационен бюлетин, 2014


Бюлетин, декември, 2014 г., DOCX файл


Бюлетин, ноември, 2014 г., DOCX файл


Бюлетин, октомври, 2014 г., DOCX файл


Бюлетин, септември, 2014 г., DOCX файл


Бюлетин, юни, 2014 г., DOCX файл


Бюлетин, май, 2014 г., DOCX файл


Бюлетин, април, 2014 г., DOCX файл


Бюлетин, март, 2014 г., DOCX файл


Бюлетин, февруари, 2014 г., DOCX файл


Бюлетин, януари, 2014 г., DOCX файл


Информационен бюлетин, 2013


Бюлетин, декември, 2013 г., DOCX файл


Бюлетин, ноември, 2013 г., DOCX файл


Бюлетин, октомври, 2013 г., DOCX файл


Бюлетин, септември, 2013 г., DOCX файл


Бюлетин, юни, 2013 г., DOCX файл


Бюлетин, май, 2013 г., DOCX файл


Бюлетин, април, 2013 г., DOCX файл


Бюлетин, март, 2013 г., DOCX файл


Бюлетин, февруари, 2013 г., DOCX файл


Бюлетин, януари, 2013 г., DOCX файл


Информационен бюлетин, 2012


Бюлетин, декември, 2012 г., DOCX файл


Бюлетин, ноември, 2012 г., DOCX файл


Бюлетин, октомври, 2012 г., DOCX файл


Бюлетин, септември, 2012 г., DOCX файл


Бюлетин, юни, 2012 г., DOCX файл


Бюлетин, май, 2012 г., DOCX файл


Бюлетин, април, 2012 г., DOCX файл


Бюлетин, март, 2012 г., DOCX файл


Бюлетин, февруари, 2012 г., DOC файл


Бюлетин, януари, 2012 г., DOC файл


Информационен бюлетин, 2011


Бюлетин, декември, 2011 г., DOC файл


Бюлетин, ноември, 2011 г., DOC файл


Бюлетин, октомври, 2011 г., DOC файл


Бюлетин, септември, 2011 г., DOC файл


Бюлетин, юли, 2011 г., DOC файл


Бюлетин, юни, 2011 г., DOC файл


Бюлетин, май, 2011 г., DOC файл


Бюлетин, април, 2011 г., DOC файл


Бюлетин, март, 2011 г., DOC файл


Бюлетин, февруари, 2011 г., DOC файл


Бюлетин, януари, 2011 г., DOC файл


Бюлетин за търсени научно-технологични разработки, 2010


Бюлетин, 23 май, 2010 г., DOC файл


Информационен бюлетин, 2010


Бюлетин, декември, 2010 г., DOC файл


Бюлетин, ноември, 2010 г., DOC файл


Бюлетин, октомври, 2010 г., DOC файл


Бюлетин, септември, 2010 г., DOC файл


Бюлетин, юни, 2010 г., DOC файл


Бюлетин, май, 2010 г., DOC файл


Бюлетин, април, 2010 г., DOC файл


Бюлетин, март, 2010 г., DOC файл


Бюлетин, февруари, 2010 г., DOC файл


Информационен бюлетин, 2009


Бюлетин, декември, 2009 г., DOC файл


Бюлетин, ноември, 2009 г., DOC файл


Бюлетин, октомври, 2009 г., DOC файл


Бюлетин, септември, 2009 г., DOC файл


Бюлетин, юни, 2009 г., DOC файл


Бюлетин, май, 2009 г., DOC файл