Skip to main content

Вход


 


 

Хоризонти

Horizons

Електронен журнал
ISSN: 1314-5169

Документи

Product #1

Тук можете да намерите документи на НИС.

Инструкции

Product #2

Тук можете да намерите инструкции и указания на НИС.

Новини

Актуални новини

Обучение

Актуална информация за обучения

Мероприятия

Актуална информация за мероприятия

Банкови сметки

ИН: 0006706800015П
ИН по ДДС: BG0006706800015П

За проекти на Европейския съюз (в ЕВРО)

Банка: Българска народна банка
Адрес: Пл. "Александър I", № 1, BG-1000 София
IBAN: BG20 BNBG 9661 3400 1744 40
SWIFT код: BNBGBGSF
ако е от чужбина - чрез:
IBAN: BG83 BNBG 9661 1100 0661 41
S.W.I.F.T. code: BNBGBGSF

За всички останали проекти

Банка: Българска народна банка
Адрес: Пл. "Александър I", № 1, BG-1000 София,
IBAN: BG68 BNBG 9661 3100 1744 01
ако е от България в лева:
BIC: BNBGBGSD
ако е от чужбина:
SWIFT код: BNBGBGSF
в ЕВРО - чрез:
IBAN: BG83 BNBG 9661 1100 0661 41
S.W.I.F.T. code: BNBGBGSF
в USD - чрез:
Bank of New York, New York, 8900057629
S.W.I.F.T. code: IRVTUS3N

Моля, посочвайте получателя: НИС-СУ "Св. Кл. Охридски" и името на ръководителя на договора