Skip to main content

Вход


 


 

Хоризонти

Horizons

Електронен журнал
ISSN: 1314-5169

Документи

Product #1

Тук можете да намерите документи на НИС.

Инструкции

Product #2

Тук можете да намерите инструкции и указания на НИС.

Новини

Актуални новини

Обучение

Актуална информация за обучения

Мероприятия

Актуална информация за мероприятия

Финансиране

Източници на финансиране

"Обучение през целия живот" 2007-2013

Покана за представяне на предложения 2010 г. — EAC/41/09

Международни програми

Фонд научни изследвания, МОН

Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2009

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет - 2009 г.

Във връзка със стартирането на конкурса за разработване на научни проекти за 2009 г. със средства, отпуснати целево от държавния бюджет Ви информираме, че заявките за участие в конкурса ще се приемат до 15 април 2009 г., а договорите за одобрените проекти ще се подават от 7 май до 1 юни 2009 г. в Ректората, стая 24-А (южно крило, партер, под стълбите), всеки работен ден от 15.00 ч. до 17.00 ч., г-жа Нина Шолева, тел. 9308 353, е-mail: nina@admin.uni-sofia.bg.