Skip to main content

Вход


 


 

Хоризонти

Horizons

Електронен журнал
ISSN: 1314-5169

Документи

Product #1

Тук можете да намерите документи на НИС.

Инструкции

Product #2

Тук можете да намерите инструкции и указания на НИС.

Новини

Актуални новини

Обучение

Актуална информация за обучения

Мероприятия

Актуална информация за мероприятия

История

Научноизследователският сектор (НИС) при СУ "Св. Климент Охридски" е създаден през 1964 г. от група ентусиазирани физици, биолози и геолози.

В началото на 1973 г. НИС е закрит поради "реорганизация на науката". Последиците обаче са крайно неблагоприятни за Алма матер и със заповед № 2263/02.11.1977 г. на председателя на бившия Комитет за наука, технически прогрес и висше образование Научноизследователският сектор е възстановен от 1 януари 1978 г. като структурно звено на Университета.

Днес НИС е член на Асоциацията за Европейски научен и технологичен трансфер.