Skip to main content

Вход


 


 

Хоризонти

Horizons

Електронен журнал
ISSN: 1314-5169

Документи

Product #1

Тук можете да намерите документи на НИС.

Инструкции

Product #2

Тук можете да намерите инструкции и указания на НИС.

Новини

Актуални новини

Обучение

Актуална информация за обучения

Мероприятия

Актуална информация за мероприятия

Документи


Документи за постъпване на работа

 • Заявление за постъпван на работа, DOC файл

Бланки за договори


Документи за изплащане на възнаграждение


Документи за камандироване


Документи за щатния състав на НИС

 • Доклад от ръководител на договор за назначаване, RTF файл, PDF файл
 • Заявление за сключване на трудов договор, DOC файл
 • Заявление за отпуска, DOC файл

Анкети

 • Анкета за проектна готовност, DOC файл
 • Анкетна форма за тримесечно отчитане на договори, DOC файл, PDF файл

Документи за ДМА, материали и консумативи, химикали и услуги

 • Документи за ДМА без договор, DOC файл
 • Документи за ДМА с договор, DOC файл
 • Документи за химикали без договор, DOC файл
 • Документи за химикали с договор, DOC файл
 • Документи за материали и консумативи без договор, DOC файл
 • Документи за материали и консумативи с договор, DOC файл
 • Документи за услуги без договор, DOC файл
 • Документи за услуги с договор, DOC файл