Skip to main content

Вход


 


 

Хоризонти

Horizons

Електронен журнал
ISSN: 1314-5169

Документи

Product #1

Тук можете да намерите документи на НИС.

Инструкции

Product #2

Тук можете да намерите инструкции и указания на НИС.

Новини

Актуални новини

Обучение

Актуална информация за обучения

Мероприятия

Актуална информация за мероприятия

Услуги

Бизнес информационни услуги

 • Предоставяне на информация, относно европейски и национални политики и законодателства;
 • Организиране на специализирани обучения с предоставяне на зала и лекторски екипи;
 • Консултации относно програмите за подпомагане на МСП. Структурните фондове на ЕС;
 • Консултация при регистриране на изобретения и полезни модели; търговски марки и др. - по договаряне;
 • Представяне на маркетингова, статистическа информация от специализирани бизнес-информационни източници (уеб-сайтове, бази данни и др.)
 • Провеждане на обучения.

Консултантски услуги

 • Съдействие за технологичен трансфер и технологично развитие относно технологична оценка на производството чрез провеждане на технологичен одит на фирма;
 • Съдействие при пазарната реализация на научни разработки – трансфер на нови продукти и процеси към наши и европейски партньори;
 • Търсене на технологични и бизнес партньори;
 • Съдействие при създаване на високотехнологични смесени предприятия;
 • Консултация за подготовка на проекти за финансиране;
 • Разработка на проекти за финансиране включително пълно проектно окомплектоване;
 • Разработка на бизнес- планове;
 • Разработка на проектно проучване;
 • Проектна разработка;
 • Консултации при контакти с външни клиенти и партньори;
 • Присъствие на работна среща от наш представител;
 • Преглед и оценка на иновативна идеи;
 • Аутсорсване на проектна дейност.

Административни услуги

 • Предоставяне на зала за обучения;
 • Зала и обучение;
 • Предоставяне на методики.