Skip to main content

Вход


 


 

Хоризонти

Horizons

Електронен журнал
ISSN: 1314-5169

Документи

Product #1

Тук можете да намерите документи на НИС.

Инструкции

Product #2

Тук можете да намерите инструкции и указания на НИС.

Новини

Актуални новини

Обучение

Актуална информация за обучения

Мероприятия

Актуална информация за мероприятия

Новини

Конкурс "Млад предприемач в науката"

Конкурсът се организира от Центъра за трансфер на технологии (ЦТТ) към Научноизследователския сектор (НИС) на СУ "Св. Климент Охридски" по случай юбилейното 20–то издание на Европейския ден на предприемача през 2022 г.

Целта на конкурса е да подпомогне развитието на студентското и младежкото предприемачество в СУ „Св. Климент Охридски“, да стимулира студентите и младите изследователи да започнат собствена стопанска дейност.

До участие в конкурса се допускат само студенти и изследователи до 35 години, както и колективи, съставени от изследователи в посочената възрастова група, от Софийския университет "Св. Климент Охридски".

За участие в конкурса участниците трябва да представят разработена бизнес идея, описание на научен продукт или технология с посочена степен на технологична зрялост и да изпратят попълнена заявка за участие не по-късно от 15 септември 2022 г.

Повече информация
Заявка за участие

Работна позиция Aдминистративен мениджър за проекти

Научноизследователския сектор на Софийския университет търси да назначи административен мениджър за проектите, ръководени от преподавателите от Катедрата по инженерна химия и фармацевтично инженерство.
Обявата е валидна до 28.02.2020 г.
Документи се приемат на е-майл адрес: mp@lcpe.uni-sofia.bg (Мариана Параскова) или се подават на адрес ул. "Марин Русев" № 4, Катедра по инженерна химия и фармацевтично инженерство, ет. 2, Мариана Параскова

Изисквания и отговорности

Публикувана на 10.02.2020 г.

Работна позиция "Физик", специалност "Оптика"

Научноизследователски център на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ по проект за иновации BG16RFOP002-1.005-0285-C01 „Иннова“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, който се осъществява в партньорство със, ФРИКШЪН КОД ЕООД търси да назначи Физик, специалност "Оптика" на позиция: Физик, оптика.
Обявата е валидна до 01.07.2019 г.

Изисквания и отговорности

Публикувана на 21.06.2019 г.

Работна позиция "Физик"

Научноизследователски център на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ по проект за иновации BG16RFOP002-1.005-0285-C01 „Иннова“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, който се осъществява в партньорство със, ФРИКШЪН КОД ЕООД търси да назначи Физик, специалност "Оптика" на позиция: Физик.
Обявата е валидна до 01.07.2019 г.

Изисквания и отговорности

Публикувана на 21.06.2019 г.

Oбществена консултация за оценка на индивидуални емисионни ограничения за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти

Консултацията има за цел да се съберат мнения от специалисти, организации и граждани по отношение на промишлените производства, типовете замърсители и оценката на концентрациите на замърсители в отпадъчни води.
В обществената консултация може да се включите като прочете приложените документи и изпратите мнение на Karadjova@chem.uni-sofia.bg

Срок за изпращане на мнения и препоръки е до 20.05.2015 г.

Доклад и приложения

Oбявата е публикувана на 25.04.2019 г.

Конкурс за специалист по проект BG16RFOP002-1.005-0078-C01/25.05.2018 г. "Разработване на иновативен продукт от "Милкотестер" ООД"

СУ "Св. Климент Охридски" е партньор на фирма "Милкотестер" ООД в изпълнението на проект BG16RFOP002-1.005-0078-C01/25.05.2018 г. "Разработване на иновативен продукт от "Милкотестер" ООД". В тази връзка СУ "Св. Климент Охридски“ търси да назначи Експерт - "Химик" на 8 часов работен ден при петдневна работна седмица.
Позиция по проекта Експерт 13 "Химик"
Месторабота: гр. София
Изисквания към кандидатите:
Образование: Висше
Квалификация: Професор доктор/ Доцент на химическите науки
Професионален опит: минимум 10 години опит в синтезирането и/или прилагането и/или тестването на химични багрила
Срок на заетост по проекта: 21 месеца
Подробна информация с описание на позицията

Проект BG05M2OP001-1.002-0019: "Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика"

kicoff 2016

Софийският университет е водещ партньор в проект за изграждане на Център за компетентност "Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Още за проекта

Конкурс за специалист по проект в Научноизследователски сектор при СУ "Св. Климент Охридски"

Научноизследователски сектор при СУ "Св. Климент Охридски" обявява конкурс за назначаване на специалист по проект, финансиран от ЕК.
Описание на позицията: Специалист-физик, (физика на твърдото тяло) за поддръжка на системата за изследване на микровълново плазмено отлагане от газова фаза на въглеродни наноструктури.
Изпитателен срок: 6 месеца
Заплата: по договаряне
Подробна информация с описание на позицията

15-тото издание на Европейския ден на предприемача проправя пътя на българското студентско предприемачество към Европа

"Европейски предизвикателства пред предприемачеството в България“ бе темата на тазгодишното, 15-то по ред издание на Европейския ден на предприемача (ЕДП), организиран от Научноизследователския сектор с Център за трансфер на технологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Събитието се проведе с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България, Министерството на икономиката и Областен информационен център – София.

Информация за събитието

Отразяване на събитието от БНТ 2

Кандидастване за Greenhouse

Стартира кандидастването за Greenhouse - 6 месечната преакселераторска програма за предприемачи със зелени бизнес идеи в начален етап на развитие, която е насочена изцяло и само за студнети на Софийски Университет "Св. Климент Охридски".

Greenhouse е първата по рода си международна преакселераторска програма, организирана в рамките на висше учебно заведение. Избраните екипи ще получат финансова подкрепа в размер до 2500€ за развитие на идеята. Заедно с това Greenhouse предлага менторство, работилници и достъп до различни събития и обучения в България и чужбина за период от 6 месеца - юли - декември 2017 г.

Greenhouse ще се проведе едновременно в 5 европейски държави - Полша, Унгария, Италия, Франция и България. Работният език е английски.

На 3 май 2017 г. от 17 часа в залата на ниво Партер във факултета по Химия и Фармация на СУ (ул. Джаймс Баучер №1) ще се състои matchmaking среща. Освен подробности за процеса на кандидастване, срещата цели да подпомогне сфорирането на интердисциплинарни екипи с допълващи се знания и умения.

Официална страница на програмата

Крайният срок за кандидатстване е 15-ти май 2017г.

Форма за кандидатстване

Greenhouse

Покана

Научноизследователски сектор при СУ "Св. Климент Охридски"
Центърът за трансфер на технологии

Работна среща на Научноизследователския сектор при Софийския университет "Св. Климент Охридски" (НИС) и Центъра за трансфер на технологии (ЦТТ) с ръководители и представители на Центрове за професионално обучение

Дата – 23 юни 2016 г. (четвъртък)
Място – Представителство на Европейската комисия в България, ул. "Г.С. Раковски" №124, София
Регистрация и кафе – 10.00 – 10.30 часа
Начало – 10.30 часа
Край и коктейл – 14.00 часа

Програма

KICkoff 2016: Европейският енергиен пазар търси своята следваща супер звезда!

kicoff 2016

Датата е 20 Септември 2016, мястото Варшава, PinUp Studio – запомнете добре тази информация, защото Вашите билети за финалите на KICkoff 2016 са тук в офиса на Cleantech Bulgaria. Точно сега пред Вас се отправя възможност да се присъедините към групата обещаващи бъдещи пазарни лидери на енергийният сектор в Европа.
Това, което очакваме от вас е отговорно отношение и страхотна идея, която да превърнем заедно в успешен бизнес. В замяна ще получите професионален менторинг, валидация на бизнес идеята и парична награда. KICkoff 2016 ще задвижи машината, която ще Ви изстреля на небосклона на звездите на европейският пазар на възобновяеми източници.

Приемете Нашето предизвикателство и спечелете...

 • Двудневен безплатен курс, как да представите страхотна идея като успешен бизнес;
 • Професионален менторинг през целият процес на представяне на проекта;
 • Нови бизнес контакти;
 • Парична награда за TOP 3 проекти – €10 000, €5 000 или €3 000;
 • TOP 3 проекти получават покана за присъединяване към KIC InnoEnergy Highway®, бизнес акселератор, който ще подкрепи Вашият проект с пари и услуги в размер на €150 000.

Как да се включите? KIC InnoEnergy и Cleantech Bulgaria Ви дават възможност да представите кратно резюме на Вашата идея на специално изградена платформа. Ако сте стартираща компания, предприемач или екип ентусиасти работещи в сферата на възобновяемите енергийни източници, кандидатствайте до 10 Юни 2016 на www.kic-kickoff.com

KICkoff 2016: the energy to change the world! Екипа на Cleantech Bulgaria ви пожелава успех!

Центърът за трансфер на технологии към НИС на Софийски университет "Св. Климент Охридски" е комуникационен партньор на инициативата.

Прес-съобщение ClimateLaunchpad 2016 Bulgaria

Станете част от иновативното бъдеще на Европа!

ClimateLaunchpad е най-мащабното състезание за стартиращи бизнес идеи в сферата на чистите технологии (cleantech) в Европа. В него се включват над 25 страни от ЕС, като за поредна година България не прави изключение. В периода април-юли 2016 г. ще се проведе националната кампания по набиране и одобряване на най-добрите български cleantech стартиращи фирми, като ТОП 3 български екипа ще имат право да вземат участие на Европейския финал в Талин, Естония в началото на октомври 2016.

Инициативата е насочена към студенти, стартиращи фирми, предприемачи, изследователи и служители, които имат възможност да представят своите бизнес идеи, свързани с предизвикателствата на климатичните промени. Организацията включва фази на обучение и представяне на проекта си пред реномирано национално и международно жури от инвеститори и специалисти в областта на „чистите“ технологии. Всеки екип се бори за една от 3-те парични награди 10 000, 5 000 или 2 500 евро, а ТОП 8 проекта след европейските финали получават директен достъп до Climate-KIC Accelerator.

Центърът за трансфер на технологии при Научноизследователски сектор на СУ "Св. Климент Охридски" е партньор на инициативата.

Не пропускайте Вашият шанс! Кандидатствайте днес на:
www.climatelaunchpad.org

Краен срок за подаване на кандидатури 16-ти май 2016.

Протокол за избор на оферта

На 26.06.2015 г. в 15:30 ч. в кабинет 802 на Центъраза трансфер на технологии във Факултета по химия и фармация във връзка с изпълнение на Работна програма по проект "QualiProSH Elektro" (III), финансиран по програма ERASUM +, насочен към спецификация профил за обучение "втора ръка" на бизнес сегмент "електрическо оборудване и трансфер на обучителни методики" се реши на база предложените оферти на фирмите да се сключи договор с фирма СиСтаКом ЕООД - гр. София.

Протокол от решението

Процедура за Разработване на обучителна методика и провеждане на 3 (три) пет дневни обучения за групи до 7 човека по проект "QualiProSH Elektro" (III), финансиран по програма ERASUM +

В изпълнение на Заповед №284/18.06.2015г. на Директора на НИС, екипа на проект "QualiProSH Elektro" (III), финансиран по програма ERASUM +, насочен към спецификация профил за обучение "втора ръка" на бизнес сегмент "електрическо оборудване и трансфер на обучителни методики" - Проект № 3131 в НИС кани всички заинтересованите лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА
Разработване на обучителна методика и провеждане на 3 (три) пет дневни обучения за групи до 7 човека по проект "QualiProSH Elektro" (III), финансиран по програма ERASUM + www.qualiprosh.eu , насочен към спецификация профил за обучение "втора ръка" на бизнес сегмент "електрическо оборудване и трансфер на обучителни методики"

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Договор № 3131 в НИС

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
10 януари 2016 г.

Покана Техническо задание

Набиране на външни експерти по проект: BeyondEverest project FP7-REGPOT-2011-1 № 1996 в НИС

Уважаеми колеги,
От името на Научноизследователския сектор на СУ "Св. Климент Охридски",позволете да отправим към Вас покана за набиране на външни експерти по проект: BeyondEverest project FP7-REGPOT-2011-1 № 1996.

ПРЕДМЕТ НА ЗАДАНИЕТО ЗА ЕКСПЕРТИТЕ
Изготвяне на външна оценка за иновативния потенциал и стратегически документ за комерсиализация на Факултета по химия и фармация (ФХФ) на СУ "Св. Климент Охридски"

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПЕРТИТЕ
Минималните изисквания към експертите е да притежават диплома за завършено висше образование и опит в разработването на стратегически документ в областта на иновациите.
По тази покана нямат право да кандидатстват заетите в публичната администрация.

За участие в процедурата за подбор на експерти, кандидатите следва да представят следните документи:
 • Заявление за кандидатстване по образец, входирано в деловодството на ФХФ, ет.1 бул. "Джеймс Баучер" № 1;
 • З автобиографии в европейски формат;
 • З копия от дипломи за завършено висше образование (бакалавър, магистър, доктор на науките и др.) или документи, удостоверяващи завършената образователна степен;
 • З копия на документи, удостоверяващи допълнителни специализации, придобиване на научни степени и звания;
 • З копия на сертификати, публикации, договори, референции, публикации по темата и други документи, доказващи опит и компетенции в областта на иновациите.

Документите следва да се представят на имейл: zkarova@tto.uni-sofia.bg или в деловодството на ФХФ, адресирани до: г-жа Златина Карова, ръководител на Център за трансфер на технологии и проектна дейност в НИС на СУ

Срокът за подаване на документите по имейл или в деловодството на ФХФ е до 17.00 ч. на 28.01.2015 г.

Start It Smart | Pre-Accelerator

Start It Smart | Pre-Accelerator е интензивна 10-седмична програма, предоставяща всички необходими знания, умения и ресурси, чрез които всеки startup ще се подготви за следващата стъпка – влизане в акселератор, намиране на инвеститор или директно излизане на пазара.

Eвропейски ден на предприемача '2013

На 24 - 25 Октомври 2013 г. в Интер Експо Център - София, представителството на Европейската Комисия в България, Министерство на икономиката и енергетиката и НИС на СУ "Св. Климент Охридски" организираха 11-тия ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството в България - "The European Day of the Entrepreneur 2013", който се проведе в рамките на Европейската седмица на МСП.

Темата на събитието тази година беше посветено на: "Науката в подкрепа на иновациите в икономиката". Предвидените различните модули засегнаха теми като: стартиращото предприемачество, инструментите за насърчаване на сътрудничеството между науката и бизнеса, технологичния трансфер, клъстерната политика, иновациите в обучението по предприемачество, представяне на новата Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., като традиционно събитието събира на едно място представители на бизнеса, администрацията, научните среди и инвестиционните фондове.

Повече за основните теми, залегнали в 11-тото издание на Европейския ден на предприема, може да намерите тук.

Семинар на Мрежата за технологичен трансфер в областта на физиката на високите енергии /HEPTech/ в България

Семинар на тема "Лицензиране и преговори" беше проведен в Копривщица в периода 20 – 24 май 2012 г.
Семинарът е част от подпомагащата дейност на Мрежата за технологичен трансфер в областта на физиката на високите енергии /HEPTech/ "Среща между Центровете за трансфер на технологии /ЦТТ/ в начален стадии на развитие и напредналите ЦТТ". Организатор и домакин на семинара беше Софийският университет "Св. Климент Охридски" – член на Мрежата за технологичен трансфер в областта на физиката на високите енергии, с подкрепата на HEPTech и Световната организация за интелектуална собственост. В семинара се включиха 23 участници от 10 европейски страни, като сред тях имаше представители на Центрове за трансфер на технологии, университети и научноизследователски институти.
Участниците бяха единодушни, че семинарът е пожънал успех и е бил много полезен не само за ЦТТ в начален стадии на развитие, но и за младите специалисти по трансфер на технологии от напредналите ЦТТ.
Беше предложено да се организира последващ семинар на тема "Публично-частно партньорство в научните изследвания и технологичния трансфер".
Приносът на експерта на Световната организация за интелектуална собственост, г-жа Олга Савич, беше високо оценено, както и участието на докладчиците Жан-Мари Льо Гоф, Йън Трейси и Луи Борде.
Софийският университет изказва благодарност на мрежата на HEPTech и на Световната организация за интелектуална собственост за приноса им към семинара и изразява желание и готовност да бъде домакин на бъдещи събития на HEPTech.

Годишник на научноизследователските проекти в СУ "Св. Кл.Охридски" 2010-2011

Уважаеми колеги,
Във връзка с предстоящото издаване на ГОДИШНИК НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ПРОЕКТИ В СУ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ" 2010-2011 от звено "Информационно осигуряване" на НИС при СУ "Св.Кл. Охридски", ви молим да подадете информация съгласно приложената матрица най-късно до 25 януари 2012 г. на електронната поща на НИС info@nis.uni-sofia.bg.

Моля обърнете внимание, че заглавието на проекта, описанието на проекта и резултатите от проекта трябва да бъдат представени както на български, така и на английски език.

Благодаря ви за съдействието!
Божил Добрев,
Директор, НИС

Електронен журнал за академични публикации - "Хоризонти"

Уважаеми колеги,
В навечерието на празника на СУ "Св. Кл.Охридски" първият брой на нашия електронен журнал за академични публикации - "Хоризонти" - вече е факт и е достъпен през Интернет страницата на НИС. Официалната му регистрация (издаване на ISSN) е в ход.

Информационното звено на НИС при СУ благодари на всички автори, които изпратиха свои материали и очаква нови заявки за публикации.

Елеонора Гецова,
Ръководител на звено "Информационно осигуряване", НИС

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ПРЕДПРИЕМАЧА, София, 26 - 27 септември 2011 г.

За девети път Софийският университет "Св. Климент Охридски" и Община София организират Европейски ден на предприемача (ЕДП). Тази година той ще се проведе на 26 – 27 септември в Интер Експо Център, София под мотото: ЕВРОПЕЙСКАТА ИНИЦИАТИВА "СЪЮЗ ЗА ИНОВАЦИИ". МОДЕЛИ НА ПАРТНЬОРСТВО: АКАДЕМИЯ – БИЗНЕС - ОБЩЕСТВО.
Регистрация за участие: ТУК.

Европейската нощ на учените

За шеста поредна година в България ще се проведе Европейска нощ на учените - ежегодно събитие, което се провежда в един и същи ден в цяла Европа и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Седма Рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, подпрограма "Хора".
В контекста на Международната година на химията, Европейската нощ на учените 2011 в България ще се проведе на 23 септември 2011 г. под мотото: "Учените и химията в подкрепа на икономиката и обществото".
По традиция, в рамките на Европейската нощ на учените, ще се организират национални конкурси, насочени към ученици, студенти и млади учени от цялата страна. » Още...

Електронен журнал за научни публикации на НИС, СУ "Св. Климент Охридски"

Звено "Информационно осигуряване" на НИС при СУ "Св. Кл. Охридски" започва да издава електронен журнал с академични публикации ("Хоризонти"), който цели популяризиране на разработки и постижения както в хуманитарните, така и в природно-научните области, свързани с изпълнението на научно-изследователски проекти.

Журналът ще излиза два пъти годишно и ще се разпространява безплатно сред академичната общност на университета чрез Интернет сайта на НИС. Официалната му регистрация ще гарантира запазване на авторските права върху публикациите. Той ще предоставя възможност и за научни дискусии по отразяваните теми.

Редакцията и оформлението на журнала ще се извършва от екипа на звено "Информационно осигуряване".

НИС започва да набира публикации за първия си брой, който ще излезе през месец октомври. Още...

Заключителна конференция на проекта E*CARE на тема "Създаване на Общ Европейски пазар за учените"

Проектът по Седма рамкова програма за наука и технологично развитие E*CARE (Европейска кариера на учените) е предназначен да подобри услугите, предлагани от членовете на Европейската мрежа EURAXESS в подкрепа на мобилните учени, както и да укрепи сътрудничеството между националните центрове на мрежата в Австрия, България, Гърция, Кипър, Словакия, Унгария, Чешката република и Швейцария.

Заключителната конференция по проекта на тема "Създаване на Общ Европейски пазар за учените" се организира от екип на Центъра за мобилност на учените към Софийски университет "Св. Климент Охридски". Конференцията ще се проведе на 15 и 16 юни в хотел Дедеман Тримонциум, Пловдив.

Целта на тази проява е да представи резултатите на проекта пред широка аудитория, свързани с преглед на научно-изследователската рамка в отделни страни, както и да запознае участниците с възможностите на мрежата EURAXESS. Ще бъдат представени дорби практики за кариерно развитие и мобилност на учените, прилагане на принципите на Хартата и Кодекса на учените, както и очакванията за развитието на Европа на Иновациите. Още...

Сертификат

На 22.03.2010 г. НИС при СУ "Св. Кл. Охридски" получи международно признат сертификат за внедрена Система за управление на качеството в сферата на разработване и управление на проекти, консултации и обучение, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008.Този сертификат може да се използва от всички научноизследователски колективи в СУ при кандидатстване по проекти чрез НИС.

Процедури

Конкурс за служител

В изпълнение на проект "Развитие на дейността на Центъра за трансфер на технологии към СУ "Св.Климент Охридски" - Договор с референтен No BG 161PO003-1.2.02-0002-С-001/ 02.08.2012г - No 3031, НИС при СУ "Св. Климент Охридски" обявява подбор по документи и провеждане на интервю за назначаване на служители на длъжността "комерсиализация на научни резултати" и на длъжността "експерт бази данни".

Необходими документи за доказване на квалификация и опит:

 1. Копия от дипломи, свидетелства, удостоверения, сертификати и др. документи, удостоверяващи образование, квалификация и професионален опит на кандидатите;
 2. Копия от трудови книжки (служебни книжки), граждански договори;
 3. Професионална автобиограф;
 4. Мотивационно писмо (до 1 страница), в което кандидатът да изтъкне своите предимства за заемане на съответната дл;
 5. Референции, препоръки, удостоверения от предишни работодатели, възложители, колеги;
 6. Други документи, които според кандидата са важни и доказват неговите възможности във връзка с изпълнението на длъжността.

Документите се представят в запечатан плик (по пощата или лично) или по електронна поща до 16.00 часа на 18 септември 2013 г. на адрес 1164 София, бул. "Драган Цанков" 8, ет.4: Научноизследователски сектор (НИС) - стая "Деловодство"

тел.: (+359) 2 8654686, (+359) 2 8668719
факс: (+359) 2 8656413
или на ел. поща: info@nis.uni-sofia.bg

С УКАЗАНИЕ НА ПЛИКА: ЗА ПОДБОРА НА СЛУЖИТЕЛ – комерсиализация на научни резултати или ЗА ПОДБОРА НА СЛУЖИТЕЛ - бази данни В ЦЕНТЪРА ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ В НИС

Интервютата с одобрените по документи кандидати ще се проведат на 19 септември 2013 г. от 14.30 ч. в Научноизследователския сектор (НИС) на СУ, гр. София, бул. "Драган Цанков" 8, ет.3, стая "Директор", след предварително уведомяване на одобрените за интервю кандидати по електронна поща или телефон.