Skip to main content

Вход


 


 

Хоризонти

Horizons

Електронен журнал
ISSN: 1314-5169

Документи

Product #1

Тук можете да намерите документи на НИС.

Инструкции

Product #2

Тук можете да намерите инструкции и указания на НИС.

Новини

Актуални новини

Обучение

Актуална информация за обучения

Мероприятия

Актуална информация за мероприятия

Структура

Устройството и дейността на Научноизследователския сектор се уреждат с отделен правилник.

Органи на управление на НИС са Общото събрание, Управителният съвет и директорът на НИС. Председател на Управителния съвет е зам. ректорът, отговарящ за научноизследователската дейност.

Звена на НИС:

  • Финансово-счетоводен отдел
  • Звено "Административно-стопански дейности" (Личен състав и договори, Доставки/ЗОП)
  • Звено "Център за трансфер на технологии" (Маркетинг на научни резултати, Консултации, Трансфер, Обучение и конференции, Връзки с други организации, Интелектуална собственост) и "Научно-изследователски проекти" (Договори, подготовка на проектни предложения, администриране, координиране и контрол на проекти)
  • Звено "Проектна и информационна дейност" (Консултиране разработването и управлението на проекти, финансови и бюджетни консултации, съдействие при разработването и изпълнението на стратегии за разпространение на резултатите от проекта и популяризиране на дейностите по проекта, връзки с медиите, Интернет сайт на НИС и ЦТТ, Бази данни "Проекти" и "Резултати", Информационен бюлетин, Годишник на научноизследователските проекти на СУ, връзки с индустрията в рамките на CERN).