Skip to main content

Вход


 


 

Хоризонти

Horizons

Електронен журнал
ISSN: 1314-5169

Документи

Product #1

Тук можете да намерите документи на НИС.

Инструкции

Product #2

Тук можете да намерите инструкции и указания на НИС.

Новини

Актуални новини

Обучение

Актуална информация за обучения

Мероприятия

Актуална информация за мероприятия

Управителен съвет

Председател:

акад. Николай Витанов – зам.-ректор по НИД, Физически Факултет

Членове:

  • доц. Милен Петров – Факултет по Математика и информатика
  • доц. Гергана Герова – Физически Факултет
  • проф. Йордан Думанов – Биологически Факултет
  • проф. Славка Чолакова – Факултет по Химия и фармация
  • чл.-кор. проф. Тони Спасов - Факултет по Химия и фармация
  • проф. Румяна Пейчева – Факултет по Педагогика