Skip to main content

Вход


 


 

Хоризонти

Horizons

Електронен журнал
ISSN: 1314-5169

Документи

Product #1

Тук можете да намерите документи на НИС.

Инструкции

Product #2

Тук можете да намерите инструкции и указания на НИС.

Новини

Актуални новини

Обучение

Актуална информация за обучения

Мероприятия

Актуална информация за мероприятия

Публикации


Публикувани резултати от научноизследователски проекти

Европейски експериментален комплекс с високоинтензивен сноп за изследване на осцилации на неутрина (Европейско неутрино)

Междууниверситетска европейска лаборатория по приложна микробиология - UniLab

  • Nedeva T., Dolashka-Angelova P., Moshtanska V., Voelter W., Petrova V. and Kujumdzieva A. Purification and partial characterization of Cu/Zn superoxide dismutase from Kluyveromyces marxianus yeast. (2009) J. Chrom. .B 877: 3529-3536.
  • Todorova T., Petrova V., Villeumier St., Kujumdzieva A. Response to different oxidants of Saccharomyces cerevisiae ure2 mutant. (2009) Arch. Microbiol., published on-line: DOI:10.1007/s00203-009-0512-9.
  • Moshtanska V., Kujumdzieva A., Petrova V., Van Beeumen J.V., Voelter W., Devereese B., and Dolashka-Angelova P. (2009) Glycosylated Cu/Zn-superoxide dismutase from Kluyveromyces yeasts, determined by mass spectrometry. Biotechnol. & Biotechnol Eq. 23/SE: 718-721.

Изследване локализацията на каталазните и супероксид дисмутазните ензими при дрожди с ферментативен и окислителен метаболизъм

  • Petrova V., Uzunov Z., Kujumdzieva A. (2009). Peroxisomal localization of Mn SOD enzyme in Saccharomyces cerevisiae yeasts: in silico analysis. Biotechnol. & Biotechnol. Eq. (in press)