Skip to main content

Вход


 


 

Хоризонти

Horizons

Електронен журнал
ISSN: 1314-5169

Документи

Product #1

Тук можете да намерите документи на НИС.

Инструкции

Product #2

Тук можете да намерите инструкции и указания на НИС.

Новини

Актуални новини

Обучение

Актуална информация за обучения

Мероприятия

Актуална информация за мероприятия

Мероприятия

Генералният директор на CERN проф. Ролф Хойер ще открие в Аулата на СУ среща на CERN с представители на българската индустрия 28-29 НОЕМВРИ 2012

Среща на представители на българската индустрия и водещи експерти на Европейската организация за ядрени изследвания (CERN) ще се проведе в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски” на 28-29 ноември. На нея ще бъдат представени условията и правилата за участие на фирми в тръжни процедури за доставка на продукти и услуги за CERN, както и възможностите за трансфер на нови технологии и знания към икономиките на страните членки.

Форумът се организира от Министерство на образованието, младежта и науката и Софийския университет "Св. Кл. Охридски". Събитието е в изпълнение на проект "Развитие на дейността на Центъра за трансфер на технологии към СУ "Св.Климент Охридски" - Договор с референтен No BG 161PO003-1.2.02-0002-С-001/ 02.08.2012г - No 3031, НИС при СУ "Св. Климент Охридски". Участие във форума ще вземе Генералният директор на CERN проф. Ролф Хойер.

CERN е междуправителствена европейска организация, в която членуват 20 държави, включително България. Задача на организацията е да изгражда и поддържа уникална научна инфраструктура за провеждане на изследвания в областта на физиката на елементарните частици. Тази инфраструктура се използва от над 10 000 учени от цял свят. Основната мисия на CERN е да развива човешкото познание за структурата на материята и Вселената, да разработва нови технологии, да готви и обучава бъдещите учени и инженери на Европа и да обединява хора от различни страни и култури в работата им за прогреса на човешката цивилизация. CERN е и възложител на многобройни обществени поръчки за доставка на стоки и услуги, пряко свързани с бизнеса. В организацията е създаден Център за трансфер на знания и технологии.

Целта на форума в Алма Матер е да засили връзката между CERN и българската индустрия и да улесни участието на наши фирми в предстоящите тръжни процедури и директни покани. На срещата CERN ще представи възможностите за получаване на индустриални поръчки за материали, оборудване и услуги, както и за трансфер на технологии и know-how към България. От българска страна ще бъдат представени възможностите и интересите на българската индустрия за изпълнение на подобни поръчки и за внедряване на иновации и технологии, разработени в CERN. Един от акцентите на срещата ще бъдат медицинските приложения на разработваните в CERN технологии. Специално внимание ще бъде отделено на адронната терапия – нов метод за унищожаване на тумори с помощта на ускорени протонни или йонни (например въглеродни) снопове. При него се използва свойството на тежките заредени частици да отдават почти цялата си енергия в много тясна пространствена област. Това позволява да се атакува туморното образувание с минимално увреждане на околните тъкани. Вече има изграден с помощта на CERN център за адронна терапия в Италия, предстои да бъде открит такъв център и в Австрия.

Форумът в Аулата на СУ ще бъде открит от генералния директор на CERN проф. Ролф Хойер в 14.30 часа на 28 ноември. Преди официалното откриване проф. Хойер ще има срещи с българския премиер Бойко Борисов и със съветници на българския президент.

Пресконференция с представителите на медиите ще се проведе от 18.00 до 19.30 часа на 28 ноември в Аулата на СУ.

За допълнителна информация можете да се свържете с Г-жа Елеонора Гецова на електронен адрес: elor_66@abv.bg

Програма на събитието

Презентации от събитието