Skip to main content

Вход


 


 

Хоризонти

Horizons

Електронен журнал
ISSN: 1314-5169

Документи

Product #1

Тук можете да намерите документи на НИС.

Инструкции

Product #2

Тук можете да намерите инструкции и указания на НИС.

Новини

Актуални новини

Обучение

Актуална информация за обучения

Мероприятия

Актуална информация за мероприятия

Обучение

Уважаеми колеги,
НИС при СУ "Св.Климент Охридски" Ви кани да вземете участие в практически курс на тема:

Разработване на проектно предложение
Раздел "Управление на проект"

Дата на провеждане: 19 май 2016 г. от 10.30 часа до 16 ч.
Времетраене: 4 учебни часа
Място на провеждане на обучителният модул: гр.София, бул. "Джеймс Баучер" 1, Химически факултет на СУ, етаж 8, зала 802

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

1. Управление на проект
1.1. Управленска структура
1.2. Функции
1.3. Взаимовръзки /информационен и комуникационен поток/
1.4. Инструментариум на управлението на проект /планиране, отчитане, управленски срещи по проекта, платформа за управление на проекта/
1.5. Процес на взимане на решения
1.6. Управление на качеството
1.7. Управление на конфликти
1.8. Управление на риска
1.9. Вътрешно наблюдение и оценка
1.10. Наръчник за управление на проекта

2. Финансово управление
2.1. Финансово управление на разходите
2.2. Бюджет на проект
2.3. Режим на държавни помощи
2.4. Допустими разходи за финансиране
2.5. Недопустими разходи за финансиране
2.6. Счетоводна политика
2.7. Счетоводни документи
2.8. Платежен процес
2.9. Отчитане на разходи
2.10. Финансов мониторинг

По време на обучението се провеждат консултации с участниците за разрешаването на конкретни казуси от практиката.

ЦЕНА: 100 лв. с вкл. ДДС

Всеки участник в обучението ще получи сертификат.

ВАЖНО! При записване на група от 5 и повече участници в обучението, цената на всеки участник е 50 лева с вкл ДДС.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Банков превод след попълване на регистрационен формуляр за участие и изпращане на е-mail: kgeneva@tto.uni-sofia.bg.