За нас

Научноизследователският сектор (НИС) при СУ "Св. Климент Охридски" е създаден през 1964 г. от група ентусиазирани физици, биолози и геолози.

ISO 9001:2008

Научноизследователският сектор при Софийския университет обхваща дейността на академичния състав по организирането, обслужването и извършването на фундаментални и приложни изследвания, консултантска, експертна, технологична и други дейности, осъществявани въз основа на договори.

НИС работи на принципа на стопанската сметка. Чрез НИС ежегодно се изпълняват над 300 договора, от които около 60 % са финансирани от Национален фонд "Научни изследвания", около 30 % - от програми на Европейската комисия и около 10% - от индустрията.

QualiPro project

Документи

Бланки за договори, документи за постъпване на работа, изплащане на възнаграждение, командироване, щатния състав на НИС и други.

Инструкции

Правилник на НИС, указания по ЗОП, указания за уреждане на договорните отношения на участниците в изпълнението на проекти.

Инфобюлетин

Информационният бюлетин се публикува месечно от средата на 2009 г.

Услуги

Бизнес информационни услуги, консултантски услуги и административни услуги.

Дейности

Организиране, обслужване и извършване на изследвания, консултантска, експертна, технологична и други дейности.

Трансфер на резултати

Презентации и документи, свързани с интелектуална собственост. Методически материали от Центъра за трансфер на технологии.