Документи за постъпване на работа

 • Заявление за постъпван на работа, DOC файл

Бланки за договори

Документи за изплащане на възнаграждение

Документи за камандироване

 • Доклад за командироване в страната, RTF файл, PDF файл
 • Таблицата за валутния размер на командировките в чужбина, PDF файл

Документи за щатния състав на НИС

 • Доклад от ръководител на договор за назначаване, RTF файл, PDF файл
 • Заявление за сключване на трудов договор, DOC файл
 • Заявление за отпуска, DOC файл

Анкети

 • Анкета за проектна готовност, DOC файл
 • Анкетна форма за тримесечно отчитане на договори, DOC файл, PDF файл

Документи за ДМА, материали и консумативи, химикали и услуги

 • Документи за ДМА без договор, DOC файл
 • Документи за ДМА с договор, DOC файл
 • Документи за химикали без договор, DOC файл
 • Документи за химикали с договор, DOC файл
 • Документи за материали и консумативи без договор, DOC файл
 • Документи за материали и консумативи с договор, DOC файл
 • Документи за услуги без договор, DOC файл
 • Документи за услуги с договор, DOC файл

Инструкции

 • Правилник на НИС, PDF файл
 • Указания по ЗОП и примерни процедурни документи, DOC файл
 • Указания за уреждане на договорните отношения на участниците в изпълнението на проектите в НИС, DOC файл