Skip to main content

Вход


 


 

Хоризонти

Horizons

Електронен журнал
ISSN: 1314-5169

Документи

Product #1

Тук можете да намерите документи на НИС.

Инструкции

Product #2

Тук можете да намерите инструкции и указания на НИС.

Новини

Актуални новини

Обучение

Актуална информация за обучения

Мероприятия

Актуална информация за мероприятия

Интелектуална собственост

Презентации

Презентации от Годишната конференция на Европейската мрежа на мениджърите на офиси за технологичен трансфер (ASTP-ATTP),Берлин, май 2012

 • Outsourcing TTO activities by John Wulf Peterson, PDF файл
 • Negotiatiaon planning cheklist by Robert Marshall, PDF файл
 • The classic 25% rule by Robert Goldscheider, PDF файл

Презентации от Годишната конференция на Европейската мрежа на мениджърите на офиси за технологичен трансфер (ASTP-ATTP), Стокхолм, май 2011

 • Презентация от проведено обучение от СОИС и ЦЕРН в Копривщица, май 2012, PDF файл
 • Патентното ведомство на Република България и разпространенията на знания по интелектуалната собственост сред университетите в България, PPT файл
 • Защита на интелектуалната собственост при трансфер на технологии, PPT файл
 • Опитът на УНСС в разпространение на знания относно интелектуалната собственост, PPT файл

Полезни документи

 • Формуляр за предварителна информация към Фонд за технологични инвестиции, DOC
 • Наръчник за провеждане на обучение по интелектуална собственост, PDF
 • Препоръка на комисията относно управлението на интелектуалната собственост в дейностите по трансфер на знания и Кодекс на добрите практики за университетите и другите публични научно-изследователски организации, DOC
 • Модел за оценка, защита и управление на интелектуалната собственост при трансфер на технологии – практически стъпки, DOC
 • Massachusetts Institute of Technology, SOFTWARE CODE DISCLOSURE, PDF
 • Massachusetts Institute of Technology, MATERIAL TRANSFER, PDF