Skip to main content

Вход


 


 

Хоризонти

Horizons

Електронен журнал
ISSN: 1314-5169

Документи

Product #1

Тук можете да намерите документи на НИС.

Инструкции

Product #2

Тук можете да намерите инструкции и указания на НИС.

Новини

Актуални новини

Обучение

Актуална информация за обучения

Мероприятия

Актуална информация за мероприятия

Администрация

Научноизследователски сектор

Адрес: 1164 София, бул. Др. Цанков № 8
тел.: (+359) 2 8654686, (+359) 2 8668719
факс: (+359) 2 2 8656413
e-mail: info@nis.uni-sofia.bg

Божил Добрев, Директор
тел.: (+359) 88 768 83 28

Адриан Маринчев, Зам. Директор
стая: 430, тел: 02 865 46 86, 0887 801741

Звено: Финансово-счетоводна дейност

Мария Стойкова, Главен счетоводител
e-mail: lenchevam@gmail.com
тел: 0884 951 594, 02 865 4686
Камелия Петрунова, Зам. Главен счетоводител
стая: 430, тел: 02 865 46 86
Благовеста Динева , Счетоводител
стая: 429, тел: 02 865 46 86
Пламена Георгиева, Счетоводител
стая: 429, тел: 02 865 46 86
Анжела Борисова, Отговорен касиер
стая: 430, тел: 02 865 46 86

Звено: Административно-стопанска дейност

Ирина Новакова, Личен състав
стая: 427, тел: 02 866 87 19, 0887 801747
Иван Иванов, Юрист, главен експерт по ЗОП
стая: 428, тел: 0884 955 562

Звено: Център за трансфер на технологии

Антон Андонов, Експерт
e-mail: andonov.anton@gmail.com
тел: 0884 59 99 36
Красимира Генева, Експерт финансов-икономически анализи
e-mail: kgeneva@tto.uni-sofia.bg
тел: 0885 302 566

Център за трансфер на технологии

Адрес: 1164 София, бул. Джеймс Баучър № 1, Химически факултет, ет. 8
тел.: (+359) 2 81 61 375

Звено: Проектна и информационна дейност

Елеонора Гецова, Ръководител звено
e-mail: elor_66@abv.bg
тел: 0882 758 108
Антоан Стойков, Експерт
e-mail: stoykovantoan@gmail.com
тел: 0885 302 571, 02 866 8719
Десислава Петрова-Антонова, Администратор
e-mail: d.petrova@fmi.uni-sofia.bg

ГРАФИК НА ЗВЕНО "ПРОЕКТНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ" ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ