Skip to main content

Вход


 


 

Хоризонти

Horizons

Електронен журнал
ISSN: 1314-5169

Документи

Product #1

Тук можете да намерите документи на НИС.

Инструкции

Product #2

Тук можете да намерите инструкции и указания на НИС.

Новини

Актуални новини

Обучение

Актуална информация за обучения

Мероприятия

Актуална информация за мероприятия

Методически материали

Методически материали, предоставяни от Центъра за трансфер на технологии:

  • Анализ и оценка на технологични разработки;
  • Технологичен одит на предприятия;
  • Форми на технологичен трансфер;
  • Проблеми на интелектуалната собственост;
  • Източници на проектно финансиране;
  • Създаване на нови фирми и изготвяне на бизнес план;
  • Комерсиализация на научни резултати.

Примерна анкетна карта за технологичен анализ/одит, PDF файл