Home Contact Version in Bulgarian

Работна среща в София

От 5-ти до 7-ми Октомври 2010г. в София се проведе работна среща на страните по проекта Quali Pro Second Hand II. Всяка от 6-те страни участници представи на срещата разработените от нея подробни учебни материали, програма за обучение и тестови резултати за определен модул. НИС при СУ чрез ЦТТ към него бе поел и реализирал горните материали за модул 5 - "Организация на получаването на стоки". Ръководството на проекта отчете, че българската страна е изпълнила най-качествено и пълно като обем и съдържание своя модул от всички страни-участнички. Нещо повече-единствено българската страна е изпълнила в пълна степен поетите за този етап ангажименти и доработка не се предвижда.
Отбелязана бе и перфектната организация на съвещанието, осигурена от нас, като домакини.
При разпределение на разработените от участниците модули, които следва да се тестват от друг партньор на разменен принцип, българската страна пое да тества и модифицира модул "Продажба на стоки". Този модул бе разработен от финландския партньор по проекта и ще бъде окончателно завършен до 1 Ноември тази година. Процесът на тестване ще се реализира от нас през следващите 6 месеца.

Участие в Пловдивския панаир

Участие в Пловдивския панаир НИС при СУ "Св. Климент Охридски" и Центъра за трансфер на технологии като част от него участваха със самостоятелен щанд на Пловдивския панаир, който се проведе от 11 до 16 Май тази година. Бяха представени, заедно с другите постижения на СУ, материали за работа и постигнатите резултати по проекта QualiPro Second Hand II.
   
Leonardo da Vinci, Bildung und Kultur Nationalen Agentur Bildung fur Europa beim BIB