Home Contact Version in Bulgarian

Сайт на проекта: www.qualiprosh.de

На този сайт могат да се намерят (на английски) отчетите, документите, резултатите, изследванията и препоръките, изготвени досега от отделните партньори по проекта. Партньорите са от следните държави: Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Словения и Финландия.

Прието е разделяне на стоките, обект на изследването на 4 групи, според вида и спецификата на предметите, а именно: дрехи/често терминът е текстил; електрически и електронни машини и устройства; мебели; книги и CD-та.

Всяка държава е изготвила отделни отчети, в които анализира отделните аспекти на състоянието и проблемите пред сектора „Втора употреба” в тяхната страна. В тях присъстват например:

  • Преглед на сектора Втора ръка в държавата;
  • Икономически правила и навици, налични в държавата;
  • Налични юридически правила и ограничения;
  • Добри практики в сектора;
  • Характеристики и структура на работната ръка за сектора в държавата;
  • В някои случаи резултати от проведени социологически изследвания сред населението;
  • Специфични особености на този сектор в отделни страни-например в някои страни дрехите и мебелите са обект на действия от социални и религиозни организации, а не на търговия;
  • Интернет адреси на фирми и организации, работещи в сектора на вещи "Втора употреба".
   
Leonardo da Vinci, Bildung und Kultur Nationalen Agentur Bildung fur Europa beim BIB