Home Contact Version in Bulgarian

QualiProSecondHand е проект, финансиран от Европейската Комисия по програмата LEONARDO DA VINCI II.

Той е пилотен проект за тестване и оптимизиране на квалификационния профил за "втора употреба" и за развитието и трансфера на свързани с работния процес стандарти. Бенефициент по този проект е Университетът в гр. Бремен-Германия. Партньори по проекта са институции от 6 страни, членки на ЕС: Германия, Словения, България, Австрия, Белгия, Финландия. Поради постигнатите добри резултати от първия проект, изпълняван в периода 2006-2008 г., от Септември 2009 г. стартира вторият етап на проекта, който ще трае 2 години. Софийският Университет "Св. Климент Охридски", чрез Центърът за Трансфер на Технологии при НИС, е партньор на проекта от Българска страна.

От много години, пазара на стоки втора употреба се счита като един от нарастващите пазари в Европа. Европейският съюз създава наредби, но също и промяната в поведението на обществото, са довели до факта, че пазара на втора употреба се превърна в един независим сектор. Нарастващият професионализъм и необходимостта от утвърждаване на специфична за сектора квалификация, са във фокуса на изследователския проект QualiProSecondHand.

   
Leonardo da Vinci, Bildung und Kultur Nationalen Agentur Bildung fur Europa beim BIB