Competition "Young Entrepreneur in Science"

Конкурсът се организира от Центъра за трансфер на технологии (ЦТТ) към Научноизследователския сектор (НИС) на СУ "Св. Климент Охридски" по случай юбилейното 20–то издание на Европейския ден на предприемача през 2022 г.

Целта на конкурса е да подпомогне развитието на студентското и младежкото предприемачество в СУ „Св. Климент Охридски“, да стимулира студентите и младите изследователи да започнат собствена стопанска дейност.

До участие в конкурса се допускат само студенти и изследователи до 35 години, както и колективи, съставени от изследователи в посочената възрастова група, от Софийския университет "Св. Климент Охридски".

За участие в конкурса участниците трябва да представят разработена бизнес идея, описание на научен продукт или технология с посочена степен на технологична зрялост и да изпратят попълнена заявка за участие не по-късно от 15 септември 2022 г.

Заявка за участие

The Clean & Circle Clean Technology Competence Center has laid the groundwork for its new technology building

On March 23, 2022, the Clean & Circle Competence Center held a "groundbreaking" ceremony of its technological building, located on the campus in the Lozenets district of Sofia University "St. Kliment Ohridski ”, a leading partner in the project, next to the Faculty of Physics, the Faculty of Mathematics and Informatics and the Faculty of Chemistry and Pharmacy, as well as two other Centers of Competence.